InformationSKAGEN HAVFISKEFESTIVAL


På opfordring fra flere af tidligere års "Stor vindere" af

to mands holdene, har vi i år ændret reglerne for to mandshold.

I år forgår det på den måde at man tilmelder sig det antal hold

man ønsker at deltage i, når tilmeldingen er slut bliver der trukket

lod om hvem man er på hold med, vi håber på denne måde at se 

nogle nye ansigter ved præmie uddelingen

Man kan lige som tidligere år deltage i lige så mange

to mandshold som man ønsker.

Pris pr. hold pr. deltager er 25 kr.GRAN SLAM

I år er der en ekstra chance for at vind nogle af de

mange præmier.

Konkurrencen går i alt sin enkelthed ud på at have

den størst mulige længe af 3 fiskearter.

Torsk x1, Rødspætte x2 og  Grå Knurhane x 3

forstået på den måde at har man en Torsk på 40 cm,

en Rødspætte på 30 cm, og en Knurhane på 20 ser

regnestykket sådan her ud

40x 1 + 30x2 + 20x3 = 160 cm

der kan kun ind måles i fisk af hver art.

 

Det bedste resultater præmieres med Store flotte præmier

(Præmie listen kommer senere)

 

Prisen for deltagelse i GRAN SLAM er 100 kr.

BEMÆRK ønsker man at deltage i Gran Slam

SKAL man tilmelde sig samtidig med tilmeldingen til Festivalen


Information

1. Alle sportsfiskere over 12 år kan deltage.

2. Deltagere der ikke er fyldt 18 år, betragtes som junior.

3. Sidste frist for tilmelding er 20. april, såfremt der stadig er ledige pladser.

     Bemærk: Efter denne dato er det ikke muligt at ændre på 4 mands hold og fiske makker.

4. Deltagelse i diverse spisninger bestilles ved tilmeldingen.

     Konkurrencebetingelser

1. Der konkurreres individuelt og i hold, bestående af 2 el. 4 deltagere.

2. Vinderen er det hold/den deltager, der opnår den højeste pointsum for 2 dages fiskeri.

3. De største fisk vil blive præmieret efter renset vægt.

4. Fangsten tilfalder arrangørerne, der kan dog gøres undtagelser vedr. specielle fangster.

5. Protester skal indleveres skriftligt, og koster 100 kr. som tilbagebetales ved medhold.

6. Deltagerne skal medbringe godkendt redningsvest, samt gyldigt fisketegn.

     Aflysning

1. Aflyses en dags fiskeri, vil den anden dags resultater være afgørende.

2. I tilfælde af totalaflysning, vil et beløb svarende til bådlejen, minus et administrationsgebyr,     

     Blive tilbagebetalt indenfor 5 uger.

Protest og vejr komite

Komiteen består af 3 fra arrangørerne (SHK), og 3

deltagere. Navnene vil stå i deltagermappen.

OVERTRÆDELSE AF REGLERNE KAN MEDFØRE DISKVALIFIKATIONStemnings billede fra Havnen

Vinderen af Langepokalen drikke Champange af Pokalen