ReglerSKAGEN HAVFISKEFESTIVAL 2020

Regler


1. Bådføren er øverste myndighed om bord.

2. Den af arrangøren valgte bådleder er højeste mester skabs- myndighed ombord.

3. Der skal tages hensyn til sikkerheden ombord,

4. Den valgte plads ombord skal holdes under fiskeriet, der må ikke skiftes plads /side,

5. Der må først fiskes efter klar signal fra skipper,

6. Ved stop signal fra skipper SKAL der straks rulles ind.

7. Når der benyttes overhåndskast, skal der vises stor forsigtighed.

8. Enhver deltager med stor fisk, har ret til plads på båden, og om nødvendigt må de andre deltagere tage deres liner op af vandet.

9. Deltagerne skal, uden hjælp fra anden deltager, selv bringe sine fisk til overfladen.

10. Der må kun fiskes med 1 stang. Reservestænger må være monteret med tackel/pirk.

11. Der må højst anvendes 3 kroge, hvoraf den ene kan være en tre­ krog (max. str. 8/0) som skal være anbragt i bunden af en pirk.

12. Medbragt agnfisk må benyttes på alle kroge. Hele agnfisk skal have afskåret hale og må ikke kunne forveksles med fanget fisk.

13. Kun fisk der er kroget foran bagerste gællekant kan indvejes.

14. Alle fisk skal indvejes i renset stand. Er der tale om formodet rekordfisk, kan denne indvejes urenset, men efter rensning ind­vejes i konkurrencen.

15. Der må ikke indvejes undermåls fisk.

16. Der gives 2 point pr. kilo, 10 point pr. art og 1 point pr. fisk. Desuden gives 100 point til bedste fisker på båden, mens resten får en procentsats i forhold til bådvinderen, plus deres egne point.

17. Fisk afleveret på bordet til indvejning kan der ikke rettes på.

18. Berggylte SKAL straks genudsættes, ved forevisning af fisken til bådformanden, vil man få udleveret et bevis som skal afleveres ved indvejningen. Fisken tæller således som en art og antal. Berggylte der ikke genudsættes, anses som diskvalificeret.

Bemærk der kan forkomme ændringer i det endlige regelsæt som udleveres til Festivalen.

 

Flot Berggylt fra Flakket

Flex på Klingen